08 400 25 447 kontoret@livissomsorg.se

En självständig vardag

Boendestöd med motivationsarbete, vägledning och stöd 

En relation för livet

stöd och trygghet för hela familjen

Hemtjänst med kontinuitet

Du är med och bestämmer vem som kommer hem till dig

Varmt välkommen till Livis omsorg

familjeföretaget som värdesätter kvalitet och kompetens.

Livis omsorg har erfarna medarbetare som tar hand om dig i ditt hem genom livets alla skeden. Tillsammans arbetar vi för att ge dig den bästa vården, baserad på dina önskemål och behov, utifrån ditt biståndsbeslut.

Vi är stolta att kunna erbjuda Dig vård av hög kvalitet

Så här väljer du oss

Personligt möte
Efter att ni tagit kontakt med oss och Innan något bestäms, bokar vi ett möte där ni vill träffas.

 

Planering och förslag
Du som kund bestämmer hur du vill ha det och vi ger er förslag på en lämplig lösning.

 

Beslut
När ni bestämt er så hjälper vi till med det praktiska. Känner ni att ni vill ha förändringar under tid så ordnar vi givetvis det.

Hemtjänst

Ansökan om hemtjänst gör du hos din biståndshandläggare i din kommun. Tillsammans med dig planerar vi sedan hur hjälpen ska se ut och anpassar den utifrån dina behov. Du betalar avgift för din hemtjänst enligt kommuns riktlinjer.

Kvalitet

Vi är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi arbetar utifrån vårt kvalitetssystem för att säkerhetsställa en trygg och god omvårdnad. Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden samt de lokala värdighetsgarantierna. Vi följer kommuns riktlinjer inom hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering.

Medarbetare

Vårt team består av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, ärendeschemaplanerare och enhetschefer samt verksamhetschefer.

Vi värnar om din integritet

Nu kanske ni tänker “Ja, ja, det har vi hört förr, men hur gör ni det rent konkret?”

Det är en mycket relevant och självklar fråga att besvara. Så här tänker vi:
Vi använder inte stora Livislogotyper och kontaktuppgifter på den bil vi ställer utanför ditt hem.

Vi använder inte heller personalen som reklampelare, med stora logotyper och kontaktuppgifter på ytterplagg.*

Vi tar i beaktande att lagen (SoL, LSS) på upprepade ställen föreskriver att “Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet”. Vi anser att reklam för företaget inte hör hemma i närhet av ert hem eller person om ni inte själv aktivt valt att medverka.

Ni har rätt att påverka vem/vilka som ska hjälpa er.

Vi anser att ni har rätt till personalkontinuitet. Därför anställer vi helst personal som har för avsikt att fullfölja uppdraget i minst ett år eller mer.

 * I de fall vi har klädesplagg med företagslogotyp eller namn, så är detta diskret placerat och av mycket liten storlek. Det vill säga, syftet är inte marknadsföring utan endart till för att ge personalen känsla av gemenskap och tillhörighet med företaget.

Vår vision

Vår vision är att vara det bättre valet!

 Vi har träffat alltför många som är missnöjda, känner sig otrygga, eller förbisedda med den service de använder.

 Vi vill självklart att alla som anlitar oss ska bli nöjda, känna sig trygga och respekterade.

Ring oss idag 08 400 25 447 eller maila på kontoret@livissomsorg.se

 

“Försök vara en regnbåge i någons moln.”
– Maya Angelou

Uppdragsgivare och tillsynsmyndighet