08 400 25 447 kontoret@livissomsorg.se

Personlig Assistans

anpassas efter dig och dina behov och önskemål

Max

Vi hjälper till med allt från personalrekrytering, utbildning av personal, boka resor, sommarkollo, juridisk rådgivning, schemaläggning, administration till Försäkringskassan, arbetsgivaransvar, försäkringar, planering av semestrar, vikariebemanning, kontakter med handläggare och så vidare…

Passar er som vill ha eller behöver mycket stöd

Mellan

Ni väljer någon eller några delar som ni själva vill sköta. Det kan till exempel gälla schemaläggning av personal, vikariebemanning eller andra delar. Oftast så handlar det om delar av verksamheten som ni vill kunna styra själva (kanske med kort varsel) utan att behöva mellansteget med handläggare.

Passar er som vill vara delvis aktiva i er assistans

W

Midi

Ni väljer egen personal och bokar in dem när det passar er. Ni fyller själva i personalens papper (tidrapporter, scheman) och håller personalmöten i egen regi. Juridisk rådgivning får ni från oss och vi sköter löneadministration samt övrigt arbetsgivaransvar.

Passar er som vill vara mycket aktiva i er assistans

V

Mini

Ni vill sköta det mesta själva när det gäller er assistans och personal och vill endast att vi stöttar med till exempel löneadministration och juridisk rådgivning.

 

Passar er som vill vara självständiga

.

Personlig assistans

 Närmare dig

Sedan 2003 har Livis Omsorg arbetat utefter samma värderingar; att erbjuda en enklare vardag.

 

Personlig assistans skall utformas efter dina behov och möjligheter. Genom ett långsiktigt samarbete kommer vi att lära känna dig, dina behov och veta hur vi på bästa sätt kan finnas där för dig och göra vardagen lite enklare, lite bättre och lite mer flexibel.

 

Våra värderingar genomsyras av tron på människan och ett stort kundfokus. Du bestämmer över din hjälp och vi är dina medhjälpare. Livis Omsorgs uppgift är att följa dina behov och vara din hjälpande hand men även dina ögon. Vi tar striden tillsammans med dig eller för dig. Vårt förhållningssätt är att visa respekt och ge trygghet. Vi värnar om ditt privatliv och integritet. Vi ger dig möjlighet till självbestämmande och delaktighet utifrån helhetssyn. Vi stödjer dina beslut i det livet du väljer att leva.

 

DITT FÖRTROENDE ÄR VIKTIGT FÖR OSS!

 

Livis bedriver assistans enligt LSS reformens intentioner som främst är valfrihet, självbestämmande, delaktighet, integritet och kontinuitet. Vår vision är ”Att skapa en enklare vardag för dig”. Tillsammans med dig vill vi utveckla ett långsiktigt och engagerat samarbete byggt på förtroende och samarbete.

Ring oss idag 08 400 25 447 eller maila på kontoret@livissomsorg.se

”Låt därför livet bära med sig vad det vill, och låt mig vara stark nog att ta emot vad det bjuder.” 
– Astrid Lindgren

VI UTFÖR PERSONLIG ASSISTANS I HELA SVERIGE