08 400 25 447 kontoret@livissomsorg.se

En relation för livet

stöd och trygghet för hela familjen

Upplev självständighet

anpassas efter dig och dina behov och önskemål

Varmt välkommen till Livis omsorg

familjeföretaget som värdesätter kvalitet och kompetens.

 

Livis omsorg har erfarna medarbetare som tar hand om dig i ditt hem genom livets alla skeden. Tillsammans arbetar vi för att ge dig den bästa vården, baserad på dina önskemål och behov, utifrån ditt biståndsbeslut.

Vi är stolta att kunna erbjuda Dig vård av hög kvalitet

Livis Omsorg arbetar utifrån en struktur som vi har valt att kalla för Uppstartsteamet. I praktiken innebär det att vi har två medarbetare som handlägger och tar emot nya kunder till Livis. Den ena heter Sofie och hon är socionom och den andra heter Olle och han är socialantropolog. När Livis Omsorg mottager ett nytt boendestödsuppdrag tar Olle eller Sofie kontakt med kunden och bokar ett uppstartsmöte som oftast äger rum på vårt kontor. Syftet med uppstartsmötet är att planera insatsen tillsammans för att stödet ska bli individanpassat. Under uppstartsmötet går vi tillsammans igenom beställning och stödbehov samt upprättar en så kallad genomförandeplan (hur och när stödet ska ges). Då vi lägger stor vikt vid att stödet kommer igång så snabbt som möjligt utför oftast Olle eller Sofie insatsen till en början när det gäller boendestöd. Sedan matchas kunden med en lämplig boendestödjare som fortsätter att utföra stödinsatsen.

Så här väljer du oss

Personligt möte
Efter att ni tagit kontakt med oss och Innan något bestäms, bokar vi ett möte där ni vill träffas.

Planering och förslag
Du som kund bestämmer hur du vill ha det och vi ger er förslag på en lämplig lösning.

Beslut
När ni bestämt er så hjälper vi till med det praktiska. Känner ni att ni vill ha förändringar under tid så ordnar vi givetvis det.

Kvalitet

Vi är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi arbetar utifrån vårt kvalitetssystem för att säkerhetsställa en trygg och god omvårdnad. Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden samt de lokala värdighetsgarantierna. Vi följer kommuns riktlinjer inom hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering.

Medarbetare

Vårt team består av undersköterskor, vårdbiträdande, sjuksköterskor, specialpedagoger, beteendevetare, barnskötare, administratörer, samordnare, enhetschef och verksamhetschef.

Vi värnar om din integritet

Nu kanske ni tänker “Ja, ja, det har vi hört förr, men hur gör ni det rent konkret?”

Det är en mycket relevant och självklar fråga att besvara. Så här tänker vi:
Vi använder inte stora Livislogotyper och kontaktuppgifter på den bil vi ställer utanför ditt hem.

Vi använder inte heller personalen som reklampelare, med stora logotyper och kontaktuppgifter på ytterplagg.*

Vi tar i beaktande att lagen (SoL, LSS) på upprepade ställen föreskriver att “Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet”. Vi anser att reklam för företaget inte hör hemma i närhet av ert hem eller person om ni inte själv aktivt valt att medverka.

Ni har rätt att påverka vem/vilka som ska hjälpa er.

Vi anser att ni har rätt till personalkontinuitet. Därför anställer vi helst personal som har för avsikt att fullfölja uppdraget i minst ett år eller mer.

 * I de fall vi har klädesplagg med företagslogotyp eller namn, så är detta diskret placerat och av mycket liten storlek. Det vill säga, syftet är inte marknadsföring utan endart till för att ge personalen känsla av gemenskap och tillhörighet med företaget.

Vår vision

Vår vision är att vara det bättre valet!

Vi har träffat alltför många som är missnöjda, känner sig otrygga, eller förbisedda med den service de använder.

Vi vill självklart att alla som anlitar oss ska bli nöjda, känna sig trygga och respekterade.

Där din röst spelar roll!

Livis Omsorg lägger stor vikt vid en nära och personlig kontakt. Våra styrkor är flexibilitet och öppen kommunikation, och vi möter varje kund efter deras styrkor och intressen. Genom att lyssna på och samarbeta med kunden kan vi planera stödinsatsen på bästa möjliga sätt! 

Söker du inflytande över din insats är Livis Omsorg ditt bästa val!

Ditt eget val!

På Livis omsorg strävar vi alltid efter att du som kund ska få välja din egen personal och att samma person kommer hem till dig. Med en sådan kontinuitet hoppas vi kunna skapa trygghet och mindre oro i ditt vardagsliv.

Vårt mål på Livis Omsorg är att oavsett funktionsnedsättning ska du och dina anhöriga ha möjligheten att leva fulla och utvecklande liv. Vi utformar därför insatserna i nära samarbete med kunderna. När våra insatser riktar sig till barn och unga planeras de utifrån barnet/ungdomens egna intressen och önskemål i ett nära samarbete med föräldrar och närstående. Syftet är att underlätta vardagen och förbättra livskvalitén genom ökat deltagande i samhället och i sociala sammanhang.

Vi försöker alltid att anpassa insatserna till dig och de dagar och tiden på dygnet som passar dig bäst!

En väg mot ett bättre liv!

Oavsett funktionsnedsättning ska du ha möjligheten att leva ditt bästa liv. På Livis Omsorg har vi personal som är entusiastiska och passionerade i denna övertygelse. Vi har ett team som ständigt arbetar efter kreativa lösningar och pedagogiska verktyg för att du ska kunna leva ditt bästa liv. Meningen är att du ska utvecklas med insatsen i ditt eget tempo och att du ska kunna hantera livets olika situationer på bästa möjliga sätt. Målet är enkelt – att stötta dig i din väg mot ett bättre liv.

Ring oss idag 08 400 25 447 eller maila på kontoret@livissomsorg.se

”Låt därför livet bära med sig vad det vill, och låt mig vara stark nog att ta emot vad det bjuder.” 
– Astrid Lindgren

Uppdragsgivare och tillsynsmyndighet

Vill ni anmäla annonymt? använda vår Whistleblowing lösning.