08 400 25 447 kontoret@livissomsorg.se

Boendestöd

anpassas efter dig och dina behov och önskemål

Sysslor i hemmet

Matlagning, inköp, städning, tvätt, planering, struktur och tydliggörande av vardagssysslor.

Stöd i kontakter

Stöd i kontakt med myndighetspersoner, föreningar, arbetsgivare, gode män och anhöriga.

Stöd i aktiviteter

Fritidsaktiviteter, sport och motion, kulturella aktiviteter, uträtta ärenden, komma iväg till möten och läkarbesök.

VAD ÄR BOENDESTÖD?

 Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur det är att ha boendestöd. Det beror på hur du vill ha det och vad som är viktigt för dig.

Boendestöd är för dig som bor i egen bostad och har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller lindrig utvecklingsstörning och behöver vägledning och stöd i din vardag.

Boendestödet anpassas efter dig och dina behov och önskemål, men även efter din förmåga att vara delaktig. Vissa har stöd någon timme i veckan medan andra har stöd flera gånger varje dag. Boendestöd kan du ha under hela dygnet. Det är du själv som ansöker om boendestöd och därför bör du vara beredd på att ta emot stöd.

Du kan också ha din boendestödjare till att växla tankar och idéer med. Tillsammans kan ni hitta strategier för att lösa problem och utveckla det du är bra på.

Genomförandeplan

I samband med att du får boendestöd skrivs det en genomförandeplan, där du och samordnare är delaktig.

I genomförandeplanen beskrivs hur ditt stöd ska se ut, vad du vill ha stöd med, när du vill ha stöd och vad du tycker är viktigt samt vad du vill uppnå med stödet.

Genomförandeplanen är viktig för att boendestödjarna ska kunna ge dig stöd med det du behöver.

Du bestämmer själv vilka som ska vara med när genomförandeplanen tas fram Det kan till exempel vara anhöriga och god man.

Uppföljning av genomförandeplanen görs regelbundet utifrån ditt behov av stöd.

Dokumentation

Personalen har skyldighet enligt lag att dokumentera det stöd du får. Det betyder att personalen skriver ner det som är viktigt för att du ska få rätt stöd.

Du har rätt att läsa det personalen skriver om dig. Om du vill göra det ska du prata med enhetschefen.

Du kan även be din kontaktman att prata med enhetschefen. Du bestämmer om du vill att anhöriga eller god man ska få läsa det som personal har skrivit om dig.

Hantering av pengar

Boendestödjarna tar inte hand om dina pengar men kan stötta dig till att få struktur kring din ekonomi.

Behöver du mer stöd kring pengar och ekonomi kan du ansöka om god man eller förvaltare. Du ansöker om god man eller förvaltare hos överförmyndaren i din kommun.

Boendestödet kan stötta dig i att ansöka om god man eller förvaltare om du har ett behov av det.

Om du undrar över något

Du kan alltid vända dig till dina boendestödjare med dina frågor. Du kan också prata med enhetschefen eller din LSS-handläggare.

Gåvor och lån

Personal får inte ta emot gåvor eller pengar från dig. Personal får inte låna pengar eller köpa någonting av dig. Personal får inte låna ut pengar till dig eller sälja något till dig.

Personal

Vi som jobbar med att ge dig stöd kallas för boendestödjare. Vi har olika yrkesbakgrund, erfarenhet och kompetens.

Genom motivationsarbete, vägledning och stöd jobbar vi för att skapa förutsättningar för dig att så självständigt som möjligt klara vardagen och få en fungerande social tillvaro.

Enhetschefen

För det boendestöd du har finns en enhetschef. Enhetschefen är ansvarig för personalen.

Kontaktman

När du har boendestöd har du minst en kontaktman från personalen. Kontaktmannen ansvarar för att du får rätt stöd och information. Du har även möjlighet att minst en gång i månaden ha samtal med din kontaktman om det stöd du har.

VI HAR BOENDESTÖD I

Ring oss idag 08 400 25 447 eller maila på kontoret@livissomsorg.se
”Låt därför livet bära med sig vad det vill, och låt mig vara stark nog att ta emot vad det bjuder.” 
– Astrid Lindgren